ОЙН ТОГТВОРТОЙ МЕНЕЖМЕНТ:

Oйн тогтвортой менежмент гэдэг нь Ойн нөөц, чанар, ирээдүйн бүтээмжийг бууруулахгүйгээр, экологи ба нийгэм эдийн засгийн хүрээнд сөрөг нөлөөлөл үзүүлэхгүйгээр мод болон дагалт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг үргэлжлүүлэн урт хугацаанд үйлдвэрлэл явуулахад чиглэгдсэн ойн аж ахуйн үйл ажиллагаа юм.

Дэлгэрэнгүй

Ойн магадлан итгэмжлэлийг Монгол улсад нэвтрүүлэх нь

Ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх ойн тогтвортой менежментийг сайжруулж магадлан итгэмжлэлийг хөгжүүлэх зорилго той

Дэлгэрэнгүй

Монголын Ойн Тогтвортой Менежментийн Зөвлөл TББ

Ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх ойн тогтвортой менежментийг сайжруулж магадлан итгэмжлэлийг хөгжүүлэх зорилго бүхий төрийн бус байгууллага юм

Дэлгэрэнгүй

Танилцуулга

Байгаль Орчин Ногоон Хөгжлийн Яам , Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн хамтран хэрэгжүүлж буй “Биологийн олон янз байдал ба ойн гол экосистемүүд уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох нь” хөтөлбөр нь 2012 оноос хэрэгжиж байна.

Цааш унших

Эрхэм зорилго

Ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, хамтын менежментийг бий болгох ойн магадлан итгэмжлэлийг хөгжүүлэхэд оршино.

Цааш унших

ҮА-ны гол зорилт

Монголын Ойн Тогтвортой Менежментийн Зөвлөл нь ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх ойн тогтвортой менежментийг сайжруулж магадлан итгэмжлэлийг хөгжүүлэх зорилго бүхий төрийн бус байгууллага юм

Цааш унших
 

Мэдээ, мэдээлэл

Байгалийн нөөцийг тогтвортой ашиглах гарын авлагыг боловсрууллаа.

Байгалийн нөөцийг тогтвортой ашиглах гарын авлагыг боловсрууллаа.

Байгалийн нөөцийг тогтвортой ашиглах гарын авлагыг боловсрууллаа.

 “БАЙГАЛЫН НӨӨЦИЙГ ТОГТВОРТОЙ АШИГЛАХ НЬ” сэдэвт сургагчийг бэлтгэх сургалтын илтгэлүүд.

 “БАЙГАЛЫН НӨӨЦИЙГ ТОГТВОРТОЙ АШИГЛАХ НЬ” сэдэвт сургагчийг бэлтгэх сургалтын илтгэлүүд.

“Лондонгийн амьтан судлалын Нийгэмлэг” байгууллагын санаачлага, санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр  “БАЙГАЛЫН НӨӨЦИЙГ ТОГТВОРТОЙ АШИГЛАХ НЬ” сэдэвт сургагчийг бэлтгэх сургалтыг ХБОБНГ, “МОТМЗ” ТББ-тай хамтран 2018 оны 3 дугаар сарын 15-16-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.

Монголын ойн тогтвортой менежментийн зөвлөл ТББ-ын 2017 оны ажлын тайлан

Монголын ойн тогтвортой менежментийн зөвлөл ТББ-ын 2017 оны ажлын тайлан

Монголын ойн тогтвортой менежментийн зөвлөл ТББ-ын 2017 оны ажлын тайлан

Монголын ойн тогтвортой менежментийн зөвлөлийн лого оюуны өмчөөр баталгаажлаа.

Монголын ойн тогтвортой менежментийн зөвлөлийн лого оюуны өмчөөр баталгаажлаа.

Монголын ойн тогтвортой менежментийн зөвлөлийн лого оюуны өмчөөр баталгаажлаа.

“ОЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТОГТОЛЦООГ БЭХЖҮҮЛЭХ НЬ”

“ОЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТОГТОЛЦООГ БЭХЖҮҮЛЭХ НЬ”

“ОЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТОГТОЛЦООГ БЭХЖҮҮЛЭХ НЬ”СЭДЭВТ ҮНДЭСНИЙ СЕМИНАР

Д.МӨНХЗОРИГ: Магадлан итгэмжилсэнээр ойд илүү сайн менежмент нэвтэрнэ

Д.МӨНХЗОРИГ: Магадлан итгэмжилсэнээр ойд илүү сайн менежмент нэвтэрнэ

-Ойн салбарын магадлан итгэмжлэл олон улсын хэмжээнд хөгжөөд 20 гаруй жил болж байна. Магадлан итгэмжлэл хийснээр тухайн ойд хамгийн сайн буюу зөв менежмент явуулж, экологи, эдийн засаг нийгмийн хувьд үр ашгаа өгч байгаа ойн сан гэдгийг л нотолж буй хэрэг юм.

ХЭНТИЙ АЙМАГ БИНДЭР СУМ “МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫГ ЧАДВАРЖУУЛАХАД ОЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН  ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ

ХЭНТИЙ АЙМАГ БИНДЭР СУМ “МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫГ ЧАДВАРЖУУЛАХАД ОЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ

ХЭНТИЙ АЙМАГ БИНДЭР СУМ “МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫГ ЧАДВАРЖУУЛАХАД ОЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ

"НОГООН БАЙГУУЛАМЖ" ЭКО ТЭМДЭГ ОЛГОНО.

Goverment has approved a regulation on ''Green companies'' and Eco certificate and criteria for that shall be approved by the Minister of the MET.

Булган аймаг

Булган аймаг "Ойн мэргэжлийн байгууллагуудыг чадваржуулахад ойн магадлан итгэмжлэлийн үзүүлэх нөлөө" сургалт семинар

"Ойн мэргэжлийн байгууллагуудыг чадваржуулахад ойн магадлан итгэмжлэлийн үзүүлэх нөлөө" сургалт семинар

Ойн мэргэжлийн байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн шинжээч бэлтгэх сургалт амжилттай боллоо.

Ойн мэргэжлийн байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн шинжээч бэлтгэх сургалт амжилттай боллоо.

Ойн магадлан итгэмжлэлээр дамжуулан ойн мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулж тогтвортой ашигтай зогсолтгүй сайжрих үндэсийг тавих

Ойн магадлан итгэмжлэлийн шинжээч бэлтгэх сургалт

Ойн магадлан итгэмжлэлийн шинжээч бэлтгэх сургалт

Магадлан итгэмжлэлийн шинжээчийн сургалт

Dear's please answer following question

Dear's please answer following question

geoge plan 5 years

Урамшууллалын системээр магадлан итгэмжлэгдсэн компиануудаа дэмжье

Урамшууллалын системээр магадлан итгэмжлэгдсэн компиануудаа дэмжье

урамшууллалын систем: энэ үйл ажиллагаа цааш өрнөхөд хамгийн чухал

Магадлан итгэмжлэлийг монгол улсад нэвтрүүлэх шаардлага

Магадлан итгэмжлэлийг монгол улсад нэвтрүүлэх шаардлага

Өнөөдөр зах зээлийн тогтолцооны нөхцөлд Монгол орны бүх ой төрийн мэдэлд байгаа ба бага хэмжээний ойн санг тодорхой нөхцөл, болзол, хугацаатайгаар компани, нөхөрлөл, иргэдэд эзэмшүүлж байгаа боловч эдгээр компани, нөхөрлөлүүд ойн менежментийн төлөвлөгөөгөө шууд хэрэгжүүлэх эрх байхгүй. Тэгэхээр Монгол улсад ойн тогтвортой менежмент гэсэн ойлголт аль ч шатанд хөгжөөгүй байна. Ойн тогтвортой менежментийг төрийн байгууллага эсвэл хувийн хэвшил, ойн мэргэжлийн байгууллага хийх үү, төр нь өөрөө гардаж хийх үү гэдэг асуудлыг тогтох шаардлагатай байна.

Үйл ажиллагааны тайлан

Үйл ажиллагааны тайлан

Миний бие 2014-2015 онуудад БОНХАЖЯам, ГТХАН-ийн хамтарсан ажлын хэсэгт оролцож Монгол орны ойн мэргэжлийн байгууллагуудыг магадлан итгэмжлэлийн системд хамруулан оролцуулах, бэлтгэл ажлыг хангах тэдгээрийг ямар шалгуур үзүүлэлтүүдээр шалгаруулж болох ажлуудыг өнөөгийн ойн байгууллагуудын техник технологийн бодит байдалд тулгуурлан боловсруулах зорилгоор