ОЙН ТОГТВОРТОЙ МЕНЕЖМЕНТ:

Oйн тогтвортой менежмент гэдэг нь Ойн нөөц, чанар, ирээдүйн бүтээмжийг бууруулахгүйгээр, экологи ба нийгэм эдийн засгийн хүрээнд сөрөг нөлөөлөл үзүүлэхгүйгээр мод болон дагалт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг үргэлжлүүлэн урт хугацаанд үйлдвэрлэл явуулахад чиглэгдсэн ойн аж ахуйн үйл ажиллагаа юм.

Дэлгэрэнгүй

Ойн магадлан итгэмжлэлийг Монгол улсад нэвтрүүлэх нь

Ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх ойн тогтвортой менежментийг сайжруулж магадлан итгэмжлэлийг хөгжүүлэх зорилго той

Дэлгэрэнгүй

Монголын Ойн Тогтвортой Менежментийн Зөвлөл TББ

Ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх ойн тогтвортой менежментийг сайжруулж магадлан итгэмжлэлийг хөгжүүлэх зорилго бүхий төрийн бус байгууллага юм

Дэлгэрэнгүй

Танилцуулга

Байгаль Орчин Ногоон Хөгжлийн Яам , Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн хамтран хэрэгжүүлж буй “Биологийн олон янз байдал ба ойн гол экосистемүүд уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох нь” хөтөлбөр нь 2012 оноос хэрэгжиж байна.

Цааш унших

Эрхэм зорилго

Ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, хамтын менежментийг бий болгох ойн магадлан итгэмжлэлийг хөгжүүлэхэд оршино.

Цааш унших

ҮА-ны гол зорилт

Монголын Ойн Тогтвортой Менежментийн Зөвлөл нь ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх ойн тогтвортой менежментийг сайжруулж магадлан итгэмжлэлийг хөгжүүлэх зорилго бүхий төрийн бус байгууллага юм

Цааш унших
 

Мэдээ, мэдээлэл

Монголын Ойн Тогтвортой Менежментийн Зөвлөл нийт Ойн салбарын ажилчид хамт олондоо шинэ оны мэнд дэвшүүлэе~

Монголын Ойн Тогтвортой Менежментийн Зөвлөл нийт Ойн салбарын ажилчид хамт олондоо шинэ оны мэнд дэвшүүлэе~

Монголын Ойн Тогтвортой Менежментийн Зөвлөл нийт Ойн салбарын ажилчид хамт олондоо шинэ оны мэнд дэвшүүлэе~

2017 онд Магадлан итгэмжлэлд хамрагдсан ойн мэргэжлийн байгууллагууд

2017 онд Магадлан итгэмжлэлд хамрагдсан ойн мэргэжлийн байгууллагууд

2017 онд Магадлан итгэмжлэлд хамрагдсан ойн мэргэжлийн байгууллагууд

ТӨВ, АЙМГИЙН  ОЙН ХОМСДОЛ, ДОРОЙТЛЫГ БУУРУУЛАХ ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙН Семинарын зураг

ТӨВ, АЙМГИЙН ОЙН ХОМСДОЛ, ДОРОЙТЛЫГ БУУРУУЛАХ ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙН Семинарын зураг

Төв аймаг семинарт оролцсон мэргэжилтнүүдийн зураг. 05.30.31

“Төв, Булган аймгуудын ойн хомсдол, доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулахад чиглэсэн, ойн тогтвортой менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах”

“Төв, Булган аймгуудын ойн хомсдол, доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулахад чиглэсэн, ойн тогтвортой менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах”

“Төв, Булган аймгуудын ойн хомсдол, доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулахад чиглэсэн, ойн тогтвортой менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах”

Мөрөн хотод зохион байгуулагдах Магадлан итгэмжлэлийн сургалтын илтгэлүүд

Мөрөн хотод зохион байгуулагдах Магадлан итгэмжлэлийн сургалтын илтгэлүүд

Мөрөн хотод зохион байгуулагдах Магадлан итгэмжлэлийн сургалтын илтгэлүүд

Магадлан итгэмжлэлийн тухай богино хэмжээний бичлэг

Магадлан итгэмжлэлийн тухай богино хэмжээний бичлэг

Магадлан итгэмжлэлийн тухай богино хэмжээний бичлэг

Байгалийн нөөцийг тогтвортой ашиглах гарын авлагыг боловсрууллаа.

Байгалийн нөөцийг тогтвортой ашиглах гарын авлагыг боловсрууллаа.

Байгалийн нөөцийг тогтвортой ашиглах гарын авлагыг боловсрууллаа.

 “БАЙГАЛЫН НӨӨЦИЙГ ТОГТВОРТОЙ АШИГЛАХ НЬ” сэдэвт сургагчийг бэлтгэх сургалтын илтгэлүүд.

 “БАЙГАЛЫН НӨӨЦИЙГ ТОГТВОРТОЙ АШИГЛАХ НЬ” сэдэвт сургагчийг бэлтгэх сургалтын илтгэлүүд.

“Лондонгийн амьтан судлалын Нийгэмлэг” байгууллагын санаачлага, санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр  “БАЙГАЛЫН НӨӨЦИЙГ ТОГТВОРТОЙ АШИГЛАХ НЬ” сэдэвт сургагчийг бэлтгэх сургалтыг ХБОБНГ, “МОТМЗ” ТББ-тай хамтран 2018 оны 3 дугаар сарын 15-16-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.

Монголын ойн тогтвортой менежментийн зөвлөл ТББ-ын 2017 оны ажлын тайлан

Монголын ойн тогтвортой менежментийн зөвлөл ТББ-ын 2017 оны ажлын тайлан

Монголын ойн тогтвортой менежментийн зөвлөл ТББ-ын 2017 оны ажлын тайлан

Монголын ойн тогтвортой менежментийн зөвлөлийн лого оюуны өмчөөр баталгаажлаа.

Монголын ойн тогтвортой менежментийн зөвлөлийн лого оюуны өмчөөр баталгаажлаа.

Монголын ойн тогтвортой менежментийн зөвлөлийн лого оюуны өмчөөр баталгаажлаа.

“ОЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТОГТОЛЦООГ БЭХЖҮҮЛЭХ НЬ”

“ОЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТОГТОЛЦООГ БЭХЖҮҮЛЭХ НЬ”

“ОЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТОГТОЛЦООГ БЭХЖҮҮЛЭХ НЬ”СЭДЭВТ ҮНДЭСНИЙ СЕМИНАР

Д.МӨНХЗОРИГ: Магадлан итгэмжилсэнээр ойд илүү сайн менежмент нэвтэрнэ

Д.МӨНХЗОРИГ: Магадлан итгэмжилсэнээр ойд илүү сайн менежмент нэвтэрнэ

-Ойн салбарын магадлан итгэмжлэл олон улсын хэмжээнд хөгжөөд 20 гаруй жил болж байна. Магадлан итгэмжлэл хийснээр тухайн ойд хамгийн сайн буюу зөв менежмент явуулж, экологи, эдийн засаг нийгмийн хувьд үр ашгаа өгч байгаа ойн сан гэдгийг л нотолж буй хэрэг юм.

ХЭНТИЙ АЙМАГ БИНДЭР СУМ “МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫГ ЧАДВАРЖУУЛАХАД ОЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН  ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ

ХЭНТИЙ АЙМАГ БИНДЭР СУМ “МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫГ ЧАДВАРЖУУЛАХАД ОЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ

ХЭНТИЙ АЙМАГ БИНДЭР СУМ “МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫГ ЧАДВАРЖУУЛАХАД ОЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ

"НОГООН БАЙГУУЛАМЖ" ЭКО ТЭМДЭГ ОЛГОНО.

Goverment has approved a regulation on ''Green companies'' and Eco certificate and criteria for that shall be approved by the Minister of the MET.