ТӨВ, АЙМГИЙН ОЙН ХОМСДОЛ, ДОРОЙТЛЫГ БУУРУУЛАХ ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙН Семинарын зураг

ТӨВ, АЙМГИЙН  ОЙН ХОМСДОЛ, ДОРОЙТЛЫГ БУУРУУЛАХ ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙН Семинарын зураг

Төв аймаг семинарт оролцсон мэргэжилтнүүдийн зураг. 05.30.31