БУЛГАН, АЙМГИЙН ОЙН ХОМСДОЛ, ДОРОЙТЛЫГ БУУРУУЛАХ ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙН Семинарын зураг

Булган аймаг семинарт оролцсон мэргэжилтнүүдийн зураг. 06.04