Ойн магадлан итгэмжлэлийн шинжээч бэлтгэх сургалт

Ойн магадлан итгэмжлэлийн шинжээч бэлтгэх сургалт

Ойн магадлан итгэмжлэлийн шинжээч бэлтгэх сургалтанд урьж байна. Сонирхсон мэргэжилтэнүүд доорх майл (CV илгээх )болон утсаар холбоо барина уу 


Майл: munkhzorig@forest.mn, bilguutei@forest.mn, enkhbat@forest.mn

Утас: 88119501, 99610240, 86689119

Ойн магадлан итгэмжлэлийн шинжээчид тавигдах шаардлагууд:

1. Ойн мэргэжлийн бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй  байх;

2. Ойн салбарт5-аас дээш жил ажилласан, ойг хамгаалах, зөв зохистой ашиглах, нөхөн сэргээхталаархи ажлын туршлагатай байх;

3.Төрийн бус байгууллага болон төрийн захиргаа, олон улсын байгууллагад ойн чиглэлээр2-оос доошгүй жил ажилласан байх шаардлагай.

 

Түүний зэрэгцээ дараахи чиглэлийн судалгаа, мэдээлэл, мэдлэгтэй байвал зохино. Үүнд:

а/Монголын ойн салбарын түүхэн замнал, салбарын бүтэц зохион байгуулалт, ойн алба, ойн анги, ойн нөхөрлөл, ойн мэргэжлийн байгууллагуудын талаар судалгаа, мэдээлэлтэй байх;

б/ Байгаль орчны болон Ойн тухай хууль тогтоомжийн өргөн хүрээний мэдлэгтэй байх;

в/Ойн тогтвортой менежментийн тухай болон Ойн менежментийн төлөвлөгөө, ойн аж ахуйн арга хэмжээний мэдлэг, туршлагай байх;

г/ ойг хамгаалах арга хэмжээ, ус, хөрсийг хамгаалах, ойн ашиглалтын үеийн эрүүл ахуй, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны талаар өндөр мэдлэг, туршлагатай байх.