“БАЙГАЛЫН НӨӨЦИЙГ ТОГТВОРТОЙ АШИГЛАХ НЬ” сэдэвт сургагчийг бэлтгэх сургалтын илтгэлүүд.

ИБУИНВУ-ын “Лондонгийн амьтан судлалын Нийгэмлэг” байгууллагын санаачлага, санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр  “БАЙГАЛЫН НӨӨЦИЙГ ТОГТВОРТОЙ АШИГЛАХ НЬ” сэдэвт сургагчийг бэлтгэх сургалтыг ХБОБНГ, “МОТМЗ” ТББ-тай хамтран 2018 оны 3 дугаар сарын 15-16-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.Энэхүү сургалтын зорилго нь орон нутгийн иргэдэд Байгалын нөөц баялаг ялангуяа амьтан ургамалын нөөцийг хууль тогтоомжийн хүрээнд зохистой ашиглах, хамгаалах суурь мэдлэгийг олгоход чиглэсэн бөгөөд аймгийн БОАЖГ-ын мэргэжилтэнг орон нутагтаа сургалт хийх чадавхийг сайжруулах, иргэдэд хүргэх гарын авлагыг танилцуулах юм.

Сургалтын үеэр тавигдсан илтгэлүүд

1. Байгаль орчин, НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ЗОРИЛТ,  ТҮҮНИЙ хэрэгжилт (НХБТГ-ын ахлах мэргэжилтэн С.Эрдэнэцэцэг)

https://cdn.greensoft.mn/uploads/users/213/files/Togtvortoi%20hugjil%20nogoon%20hugjliin%20bodlogiin%20zorilt%2C%20heregjilt.pdf

2.Байгалийн ургамалтай холбоотой хууль эрх зүйн орчин

https://cdn.greensoft.mn/uploads/users/213/files/3-15.pdf

3.БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН АШИГЛАЛТ, ХАМГААЛАЛТЫН БОДЛОГО

https://cdn.greensoft.mn/uploads/users/213/files/Presentation%20darga%20last-edited.pdf

4.ГАЛТ ЗЭВСГИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулгаhttps://cdn.greensoft.mn/uploads/users/213/files/%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%20%D0%B7%D1%8D%D0%B2%D1%81%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD%20%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%B9%20%D1%85%D1%83%D1%83%D0%BB%D1%8C%20zassan%202017.pdf

5.Амьтны талаар төрөөс баримтлах бодлого хэрэгжүүлэх арга зам https://cdn.greensoft.mn/uploads/users/213/files/%D0%90%D0%BC%D1%8C%D1%82%D0%BD%D1%8B%20%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D1%80%20%D1%82%D3%A9%D1%80%D3%A9%D3%A9%D1%81%20%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%85%20%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D1%8D%D1%80%D1%8D%D0%B3%D0%B6%D2%AF%D2%AF%D0%BB%D1%8D%D1%85%20%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC.pdf

6. Байгалийн ургамал, амьтан  ашиглах зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагаа

https://cdn.greensoft.mn/uploads/users/213/files/Fauna%20flora_permission%202016_08.pdf

7.Лондоны Амьтан Судлалын Нийгэмлэг 

https://cdn.greensoft.mn/uploads/users/213/files/Introduction%20to%20ZSL%20SFP%20IWT.pdf

8.УУЛ УУРХАЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ АМГААЛАЛ,НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТАЛААР БАРИМТАЛЖ БУЙ БОДЛОГО, ХЭРЭГЖИЛТХhttps://cdn.greensoft.mn/uploads/users/213/files/%D0%91%D0%9E%D0%90%D0%96%D0%AF-%20%D0%91_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%202018.pdf

9.УСНЫ НӨӨЦИЙН НЭГДСЭН МЕНЕЖМЕНТ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗАМhttps://cdn.greensoft.mn/uploads/users/213/files/%D0%A3%D1%81%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D3%A9%D3%A9%D1%86%D0%B8%D0%B9%D0%BD%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20by%20Puntsgaa%20(2018-03-16).pdf