АРХАНГАЙ АЙМАГ  “ОЙН МЕНЕЖМЕНТ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ

Сургалтын хөтөлбөр, илтгэлүүд 

Сургалт зохион байгуулагч:      МОТМЗ ТББ

Захиалагч:                                    БОЯБХУАӨДЗ төсөл

Оролцогчид:                    Аймгийн БОАЖГ, МХГ, ХНХЗ, СДОА, Ойн нөхөрлөл, Ойн мэргэжлийн байгууллагууд

ЗУРАГ ТАТАЖ АВАХ

Архангай аймаг Цэцэрлэг хот                                                                                     2020 оны 9 сар 04

 

Сургалтын арга хэмжээ

 

           Хариуцагч

 

Оролцогчдын бүртгэл

9:00-9:30

 

 

Нээлт

 

9:30-9:40

БОАЖГ-ын дарга Г.Лхагвасүрэн

Д.Мөнхзориг МОТМЗ ТББ   

 

Төслийн танилцуулга, гүйцэтгэсэн ажил, үр дүн

9:40-10:00

Татаж авах

Д.Мөнхзориг

 

Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицсон ойн тогтвортой менежмент, ой, бэлчээрийн менежментийн, олон улсын туршлага.

Татаж авах 

Ч.Доржсүрэн

 

Ойн хомсдол, доройтлын хүчин зүйлс (түймэр, хөнөөлт шавьжийн голомт, ойн өвчлөл, хууль бус мод бэлтгэл)-ээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, тэмцэх

10:30-11:00

Татаж авах

Л.Доржцэдэн

 

Завсарлага

11:00-11:20

 

 

Ойн аж ахуйн арга хэмжээг төлөвлөх, менежмент төлөвлөгөө боловсруулах, Ойн тогтвортой менежмент хэрэгжүүлэх нэгжийн үйл ажиллагааны тогтвортой байдал.

11:20-11:50

Татаж авах

Ч.Доржсүрэн

 

Асуулт хариулт

11:50-12:30

Д.Мөнхзориг

 

Үдийн хоол

12:30-13:30

 

 

Ойн менежмент төлөвлөгөөнд суурилсан бизнес төлөвлөгөө боловсруулах, загвар бизнес хөгжүүлэх.

13:30-14:00

Татаж авах

Д.Энэбиш

 

Тусгай хамгаалалттай газрын ойн тогтвортой менежмент зохион байгуулах, гүйцэтгэлд хяналт тавих харилцааг зохицуулах хууль эрх зүйн орчин

14:00-14:30

Татаж авах

Л.Доржцэдэн

 

Модлог ургамлын үр түүх арга технологи,  мод үржүүлгийн газрын арчилгаа, хамгаалалт, хөрс боловсруулалт, үр тариалалт, ойжуулалтын технологи

14:30-15:00

Татаж авах

Д.Энэбиш

 

Асуулт, хариулт чөлөөт ярилцлага

15:00-16:20

Н.Энхтайван БОАЖЯ-ны ОБЗГ-ын ахлах мэргэжилтэн 

 

Бусад сонирхолтой илтгэлүүд 'Мөөг'

Татаж авах 

 

Сургалт: Хангайн нурууны байгалын цогцолборт газрын Хамгаалалтын захиргааны Сургалтын төв

Холбоо барих утас: 88119501, 94569999