card
Forest Sustainability and Women

Forest Sustainability and Women

Forest Sustainability and Women

Дэлгэрэнгүй
Ой, тогтвортой байдал, эмэгтэйчүүд

Ой, тогтвортой байдал, эмэгтэйчүүд

Ой, тогтвортой байдал, эмэгтэйчүүд

Дэлгэрэнгүй
АРХАНГАЙ АЙМАГ  “ОЙН МЕНЕЖМЕНТ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ

АРХАНГАЙ АЙМАГ “ОЙН МЕНЕЖМЕНТ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ

АРХАНГАЙ АЙМАГТ “ОЙН МЕНЕЖМЕНТ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Дэлгэрэнгүй
СЭЛЭНГЭ АЙМАГТ “ОЙН МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫГ ЧАДВАРЖУУЛАХ НЬ”СЭДЭВТ СУРГАЛТ СЕМИНАР ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ТУХАЙ АЖЛЫН ТАЙЛАН

СЭЛЭНГЭ АЙМАГТ “ОЙН МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫГ ЧАДВАРЖУУЛАХ НЬ”СЭДЭВТ СУРГАЛТ СЕМИНАР ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ТУХАЙ АЖЛЫН ТАЙЛАН

Монголын ойн тогтвортой менежментийн зөвлөл ТББ-ын жилийн ажлын төлөвлөгөөнд “Магадлан итгэмжлэлийн чиглэлээр 3 аймагт сургалт, семинар зохион байгуулна” гэж тусгагдсаны дагуу 5 дугаар сарын 25-нд Сэлэнгэ аймагт “Ойн мэргэжлийн байгууллагуудыг чадваржуулах нь

Дэлгэрэнгүй
Монголын Ойн Тогтвортой Менежментийн Зөвлөл нийт Ойн салбарын ажилчид хамт олондоо шинэ оны мэнд дэвшүүлэе~

Монголын Ойн Тогтвортой Менежментийн Зөвлөл нийт Ойн салбарын ажилчид хамт олондоо шинэ оны мэнд дэвшүүлэе~

Монголын Ойн Тогтвортой Менежментийн Зөвлөл нийт Ойн салбарын ажилчид хамт олондоо шинэ оны мэнд дэвшүүлэе~

Дэлгэрэнгүй
2017 онд Магадлан итгэмжлэлд хамрагдсан ойн мэргэжлийн байгууллагууд

2017 онд Магадлан итгэмжлэлд хамрагдсан ойн мэргэжлийн байгууллагууд

2017 онд Магадлан итгэмжлэлд хамрагдсан ойн мэргэжлийн байгууллагууд

Дэлгэрэнгүй
ТӨВ, АЙМГИЙН  ОЙН ХОМСДОЛ, ДОРОЙТЛЫГ БУУРУУЛАХ ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙН Семинарын зураг

ТӨВ, АЙМГИЙН ОЙН ХОМСДОЛ, ДОРОЙТЛЫГ БУУРУУЛАХ ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙН Семинарын зураг

Төв аймаг семинарт оролцсон мэргэжилтнүүдийн зураг. 05.30.31

Дэлгэрэнгүй
“Төв, Булган аймгуудын ойн хомсдол, доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулахад чиглэсэн, ойн тогтвортой менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах”

“Төв, Булган аймгуудын ойн хомсдол, доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулахад чиглэсэн, ойн тогтвортой менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах”

“Төв, Булган аймгуудын ойн хомсдол, доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулахад чиглэсэн, ойн тогтвортой менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах”

Дэлгэрэнгүй
Мөрөн хотод зохион байгуулагдах Магадлан итгэмжлэлийн сургалтын илтгэлүүд

Мөрөн хотод зохион байгуулагдах Магадлан итгэмжлэлийн сургалтын илтгэлүүд

Мөрөн хотод зохион байгуулагдах Магадлан итгэмжлэлийн сургалтын илтгэлүүд

Дэлгэрэнгүй
Магадлан итгэмжлэлийн тухай богино хэмжээний бичлэг

Магадлан итгэмжлэлийн тухай богино хэмжээний бичлэг

Магадлан итгэмжлэлийн тухай богино хэмжээний бичлэг

Дэлгэрэнгүй
Байгалийн нөөцийг тогтвортой ашиглах гарын авлагыг боловсрууллаа.

Байгалийн нөөцийг тогтвортой ашиглах гарын авлагыг боловсрууллаа.

Байгалийн нөөцийг тогтвортой ашиглах гарын авлагыг боловсрууллаа.

Дэлгэрэнгүй
 “БАЙГАЛЫН НӨӨЦИЙГ ТОГТВОРТОЙ АШИГЛАХ НЬ” сэдэвт сургагчийг бэлтгэх сургалтын илтгэлүүд.

 “БАЙГАЛЫН НӨӨЦИЙГ ТОГТВОРТОЙ АШИГЛАХ НЬ” сэдэвт сургагчийг бэлтгэх сургалтын илтгэлүүд.

“Лондонгийн амьтан судлалын Нийгэмлэг” байгууллагын санаачлага, санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр  “БАЙГАЛЫН НӨӨЦИЙГ ТОГТВОРТОЙ АШИГЛАХ НЬ” сэдэвт сургагчийг бэлтгэх сургалтыг ХБОБНГ, “МОТМЗ” ТББ-тай хамтран 2018 оны 3 дугаар сарын 15-16-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Монголын ойн тогтвортой менежментийн зөвлөл ТББ-ын 2017 оны ажлын тайлан

Монголын ойн тогтвортой менежментийн зөвлөл ТББ-ын 2017 оны ажлын тайлан

Монголын ойн тогтвортой менежментийн зөвлөл ТББ-ын 2017 оны ажлын тайлан

Дэлгэрэнгүй
Монголын ойн тогтвортой менежментийн зөвлөлийн лого оюуны өмчөөр баталгаажлаа.

Монголын ойн тогтвортой менежментийн зөвлөлийн лого оюуны өмчөөр баталгаажлаа.

Монголын ойн тогтвортой менежментийн зөвлөлийн лого оюуны өмчөөр баталгаажлаа.

Дэлгэрэнгүй