card
“ОЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТОГТОЛЦООГ БЭХЖҮҮЛЭХ НЬ”

“ОЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТОГТОЛЦООГ БЭХЖҮҮЛЭХ НЬ”

“ОЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТОГТОЛЦООГ БЭХЖҮҮЛЭХ НЬ”СЭДЭВТ ҮНДЭСНИЙ СЕМИНАР

Дэлгэрэнгүй
Д.МӨНХЗОРИГ: Магадлан итгэмжилсэнээр ойд илүү сайн менежмент нэвтэрнэ

Д.МӨНХЗОРИГ: Магадлан итгэмжилсэнээр ойд илүү сайн менежмент нэвтэрнэ

-Ойн салбарын магадлан итгэмжлэл олон улсын хэмжээнд хөгжөөд 20 гаруй жил болж байна. Магадлан итгэмжлэл хийснээр тухайн ойд хамгийн сайн буюу зөв менежмент явуулж, экологи, эдийн засаг нийгмийн хувьд үр ашгаа өгч байгаа ойн сан гэдгийг л нотолж буй хэрэг юм.

Дэлгэрэнгүй
ХЭНТИЙ АЙМАГ БИНДЭР СУМ “МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫГ ЧАДВАРЖУУЛАХАД ОЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН  ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ

ХЭНТИЙ АЙМАГ БИНДЭР СУМ “МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫГ ЧАДВАРЖУУЛАХАД ОЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ

ХЭНТИЙ АЙМАГ БИНДЭР СУМ “МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫГ ЧАДВАРЖУУЛАХАД ОЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ

Дэлгэрэнгүй

"НОГООН БАЙГУУЛАМЖ" ЭКО ТЭМДЭГ ОЛГОНО.

Goverment has approved a regulation on ''Green companies'' and Eco certificate and criteria for that shall be approved by the Minister of the MET.

Дэлгэрэнгүй
Булган аймаг

Булган аймаг "Ойн мэргэжлийн байгууллагуудыг чадваржуулахад ойн магадлан итгэмжлэлийн үзүүлэх нөлөө" сургалт семинар

"Ойн мэргэжлийн байгууллагуудыг чадваржуулахад ойн магадлан итгэмжлэлийн үзүүлэх нөлөө" сургалт семинар

Дэлгэрэнгүй
Ойн мэргэжлийн байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн шинжээч бэлтгэх сургалт амжилттай боллоо.

Ойн мэргэжлийн байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн шинжээч бэлтгэх сургалт амжилттай боллоо.

Ойн магадлан итгэмжлэлээр дамжуулан ойн мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулж тогтвортой ашигтай зогсолтгүй сайжрих үндэсийг тавих

Дэлгэрэнгүй
Ойн магадлан итгэмжлэлийн шинжээч бэлтгэх сургалт

Ойн магадлан итгэмжлэлийн шинжээч бэлтгэх сургалт

Магадлан итгэмжлэлийн шинжээчийн сургалт

Дэлгэрэнгүй
Урамшууллалын системээр магадлан итгэмжлэгдсэн компиануудаа дэмжье

Урамшууллалын системээр магадлан итгэмжлэгдсэн компиануудаа дэмжье

урамшууллалын систем: энэ үйл ажиллагаа цааш өрнөхөд хамгийн чухал

Дэлгэрэнгүй
Магадлан итгэмжлэлийг монгол улсад нэвтрүүлэх шаардлага

Магадлан итгэмжлэлийг монгол улсад нэвтрүүлэх шаардлага

Өнөөдөр зах зээлийн тогтолцооны нөхцөлд Монгол орны бүх ой төрийн мэдэлд байгаа ба бага хэмжээний ойн санг тодорхой нөхцөл, болзол, хугацаатайгаар компани, нөхөрлөл, иргэдэд эзэмшүүлж байгаа боловч эдгээр компани, нөхөрлөлүүд ойн менежментийн төлөвлөгөөгөө шууд хэрэгжүүлэх эрх байхгүй. Тэгэхээр Монгол улсад ойн тогтвортой менежмент гэсэн ойлголт аль ч шатанд хөгжөөгүй байна. Ойн тогтвортой менежментийг төрийн байгууллага эсвэл хувийн хэвшил, ойн мэргэжлийн байгууллага хийх үү, төр нь өөрөө гардаж хийх үү гэдэг асуудлыг тогтох шаардлагатай байна.

Дэлгэрэнгүй
Үйл ажиллагааны тайлан

Үйл ажиллагааны тайлан

Миний бие 2014-2015 онуудад БОНХАЖЯам, ГТХАН-ийн хамтарсан ажлын хэсэгт оролцож Монгол орны ойн мэргэжлийн байгууллагуудыг магадлан итгэмжлэлийн системд хамруулан оролцуулах, бэлтгэл ажлыг хангах тэдгээрийг ямар шалгуур үзүүлэлтүүдээр шалгаруулж болох ажлуудыг өнөөгийн ойн байгууллагуудын техник технологийн бодит байдалд тулгуурлан боловсруулах зорилгоор

Дэлгэрэнгүй