card
АРХАНГАЙ АЙМАГ  “ОЙН МЕНЕЖМЕНТ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ

АРХАНГАЙ АЙМАГ “ОЙН МЕНЕЖМЕНТ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ

АРХАНГАЙ АЙМАГТ “ОЙН МЕНЕЖМЕНТ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Дэлгэрэнгүй
СЭЛЭНГЭ АЙМАГТ “ОЙН МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫГ ЧАДВАРЖУУЛАХ НЬ”СЭДЭВТ СУРГАЛТ СЕМИНАР ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ТУХАЙ АЖЛЫН ТАЙЛАН

СЭЛЭНГЭ АЙМАГТ “ОЙН МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫГ ЧАДВАРЖУУЛАХ НЬ”СЭДЭВТ СУРГАЛТ СЕМИНАР ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ТУХАЙ АЖЛЫН ТАЙЛАН

Монголын ойн тогтвортой менежментийн зөвлөл ТББ-ын жилийн ажлын төлөвлөгөөнд “Магадлан итгэмжлэлийн чиглэлээр 3 аймагт сургалт, семинар зохион байгуулна” гэж тусгагдсаны дагуу 5 дугаар сарын 25-нд Сэлэнгэ аймагт “Ойн мэргэжлийн байгууллагуудыг чадваржуулах нь

Дэлгэрэнгүй